Videos - Clips

Home page

»

Contact

Thứ sáu, 18/09/2020, 13:17:59 PM (GMT+7)

Contact

23:36 | 15/05/2015 204

Contact

 

 

Project

 

 

 

 Giang Van Anh (Mr)

Tel: 04.38691579/Ext:872

Mb: 0903448220

Email: anhgv@austnam.com.vn

 

 

Distribution

 

 

 

 Nguyen Duc Lang (Mr)

Tel: 04.38691579/ Ext: 332

Mb: 0903 235 873

Email: langnd@austnam.com.vn

Panel Building & EPS Panel              

 

 

 Nguyen Minh Thu (Ms)

Tel: 04.38691579/ Ext: 777

Mb: 0903 202 340

Email: thunm@austnam.com.vn

 

Office for rent

 

 

 

Vu Thu Hong (Ms)

Tel: 04.38691579/ Ext: 170

Mb: 0904 294 041

Email: hongvt@austnam.com.vn

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Trusted partners

top