Videos - Clips

Trang chủ

»

Phương châm hoạt động

Thứ bảy, 09/12/2023, 01:25:08 AM (GMT+7)

Phương châm hoạt động

 

“Chất lượng thỏa mãn yêu cầu Khách hàng” và “Chất lượng dịch vụ tạo sự khác biệt” là phương châm trong mọi hoạt động của Austnam

 

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Các công ty trong tập đoàn VII

top