Videos - Clips

Trang chủ

»

Năng lực máy móc thiết bị

Thứ hai, 15/07/2024, 03:01:46 AM (GMT+7)

Năng lực máy móc thiết bị

 

Austnam không ngừng đầu tư vào việc đa dạng hóa năng lực sản xuất;cung cấp đa dạng chủng loại tấm lợp Mái-Vách tường phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế.

*** Năng lực máy cán Tôn trong Nhà máy

Số TT
Máy cán
Công suất (md/ giờ)
 1  Máy 11 sóng AC11  400m/h
 2  Máy 6 sóng  ATEK 1000  500m/h
 3 Máy 5 sóng  ATEK 1088 400m/h
 4  Máy Vách Trần  AV  400m/h
 5  Máy Sóng ngói ATILE  100m/h
 6  Máy PU  400m/h
7 Máy ALOK420 400m/h
8 Máy ASEAM480 600m/h


*** Năng lực máy cán ngoài Công trường

Với những Dự án có chiều dài Mái lớn và không cho phép có mối nối, ALOK420 & ASEAM480 có thể được cán ngay tại Công trường bằng máy cán tôn di động

ALOK420 với Công suất cán 400m/h& ASEAM480 với Công suất cán 600m/h;Tấm mái ALOK420 & ASEAM480 được cán liên tục tại Công trường với chiều dài theo yêu cầu của Khách hàng. 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Các công ty trong tập đoàn VII

top