Videos - Clips

Trang chủ

»

Thông số kỹ thuật tôn

Thứ năm, 13/05/2021, 01:11:24 AM (GMT+7)

Bảng thông số kỹ thuật tôn

 

       

 

LOẠI

 

SẢN PHẨM

PRODUCT      TYPE

       

 

ĐỘ DẦY

 

(MM)

 

THICKNESS

(±0.01)         

      

 

HIỆU DỤNG

 

(MM)

EFFECTIVE WIDTH       

              

 

SỐ SÓNG

NUMBER OF  RIBS  

         

CAO SÓNG

(MM)

HEIGHT OF RIBS     
            

 

TRỌNG LƯỢNG THAM KHẢO

 

(KG/M2)

WEIGHT FOR REF        

 

 ĐỘ

 

DỐC

 

TỐI

 

THIỂU(%)

 

SLOPE -MIN (DEGREE) 

   VÍT 

(CÁI/M2)

 

SCREW

(PIECE/M2)  

 

BƯỚC

 

XÀ GỒ

 

TỐI ĐA (MM)

PURLIN

SPACING (MM)

MAX

 

KHÔNG NỐI

WITHOUT JOUNT

CÓ NỐI

WITH JOINT

GIỮA

INTERNAL SPAN

ĐƠN

SINGLE SPAN

HẪNG

 

HANG-

OVER SPAN

ASEAM480 0.45 480 2 65 4,06 10%   1.5-2 đai/m2 1300 1100 250
0.47 4,22 1400 1200 250
ALOK420 0.45 420   40 4,64 10% 12% 1.5-2 đai 1500 1300 200
0.47 4,82 1700 1400 200
AC11 0.40 1000 11 18.5 3,22 15% 18% 5~6 1100 800 200
0.42 3,33 1200 900 200
0.45 3,64 1300 1100 200
0.47 3,78 1400 1200 200
ATEK 1000 0.47 1000 6 24 3,80 11% 15% 5~6     200
0.50 4,13     200
ATEK 1088 0.47 1020 5 29 3,68 11% 15% 5~6     200
0.50 4,00     1B
ATILE 107 0.42 1000 6 40 3,56 22% 27% 5~6     1B
AV 0.40 1100 5 9   - - 5~6 Theo bước xà gồ tôn mái
0.42  
0.45  

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Các công ty trong tập đoàn VII

top